Ämne JORDBRUK / Sökväg:

Material för förpackning och marknadsföring

Förpackning och saluföring av jordbruksprodukter har under åren kommit att få ett alltmer strategiskt genomförande. För mer information...

Produktens beredning, förpackning och utseende måste vara effektiv ur kommersiell synpunkt  samt avsluta produktionskedjan med en attraktiv produkt.

Dessa aspekter har blivit allt viktigare inom det moderna jordbruket. Marknadsföringen har uppnått goda resultat på effektivitet och många av produkterna från regionen exporteras till länder både i och utanför Europa.

Här hittar du event, utställningar och initiativ som ger dig möjlighet att besöka de mest framstående företagen inom denna specifika och väsentliga sektor för jordbruket.

Se eventen på sökvägen MATERIAL FÖR FÖRPACKNING OCH MARKNADSFÖRING

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse