Ämne

KÖTT

Under ämnet Kött samlas alla de event som anordnas av företag inom sektorn inför världsutställningen EXPO 2015. Köttbranschen omfattar ett brett utbut av ämnesrelaterade områden som sträcker sig från provsmakning till produktion, maskiner och förvaring till uppfödning och förnybar energi. För mer information...

De event som anordnas inom sektorn gör det möjligt att delta under de olika leden av produktionskedjan genom att följa köttproduktionena alla olika stadier: från gårdar upp till betesmarker; från slakterier till produktionsmaskiner som används för förpackning.

Särskild uppmärksamhet riktas mot livsmedelshygien, uppfödning och kvalitetskontroller som garanterar att regionen producerar kött av högsta kvalitet. 

Välj en sökväg som relaterar till ämnet KÖTT

Sökväg
Köttprovning
Köttprovning i regionen Veneto är en sann kulinarisk konst. Det finns många företag som anordnar event på temat mat och vin, där kött är huvudingrediensen.

Fortsätt…
Sökväg
Kött och korv
I regionen Veneto finns det över 1.600 slakteri. Sektorn för bearbetning och förpackning av kött är därmed en hel industri. Förutom de initiativ som anordnas på de största slakterierna erbjuds det även presentationer av de företag som arbetar med behandling, paketering och förvaring av kött.

Fortsätt…
Sökväg
Ägg
I regionen Veneto verkar några av de ledande företagen inom äggproduktion och äggprodukter på den internationella marknaden.

Fortsätt…
Sökväg
Material för produktion, konservering och marknadsföring
Regionen Veneto är rik på företag som projekterar material och maskiner som lämpar sig till bearbetning av köttprodukter.

Fortsätt…
Sökväg
Slakt
Slakten är den initiala behandlingen av de djur vars kött avses till livsmedel i regionen. Sektorn kontrolleras därför väl med genomgående sanitära och hygieniska kontroller.

Fortsätt…
Sökväg
Uppfödning och vallning
Lantgårdarna som ägnar sig åt djuruppfödning representerar väl den jordbruksutveckling som skett i regionen: miljö, hållbarhet och teknologi är nyckelord för de gårdar och företag som verkar inom sektorn.

Fortsätt…
Sökväg
Djurföda
Utfodringen av djur ämnade till köttproduktion är grunden för kvaliteten på de produkter som produceras i regionen.

Fortsätt…
Sökväg
Kraftvärme och behandling av organiskt avfall
Tack vare att den tekniska utvecklingen gått hand i hand med ett hållbart miljötänk så ligger regionen i framkant  inom produktionen av förnyelsebar energi från organiskt avfall.

Fortsätt…
Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse