Ämne KÖTT / Sökväg:

Ägg

I regionen Veneto verkar några av de ledande företagen inom äggproduktion och äggprodukter på den internationella marknaden. För mer information...

Veneto är en av Italiens främsta regioner inom sektorn. Här kontrolleras äggindustrin och äggprodukterna under alla faser i produktionskedjan. Därmed garanteras kvalitén på ett säkert sätt innan produkten når konsumenten.
I denna sektion finner du exklusiva event som anordnas av sektorn i samband med Expo 2015. 

Se eventen på sökvägen ÄGG

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse