Ämne KÖTT / Sökväg:

Material för produktion, konservering och marknadsföring

Regionen Veneto är rik på företag som projekterar material och maskiner som lämpar sig till bearbetning av köttprodukter. För mer information...

 De event som anordnas av företagen inom sektorn syftar till att ge en övergripande bild av produktionskedjan och bearbetningsprocessen av köttprodukter.
Här hittar du de event som anordnats speciellt för den internationella företagsmässan 2015.

Se eventen på sökvägen MATERIAL FÖR PRODUKTION, KONSERVERING OCH MARKNADSFÖRING

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse