Ämne KÖTT / Sökväg:

Uppfödning och vallning

Lantgårdarna som ägnar sig åt djuruppfödning representerar väl den jordbruksutveckling som skett i regionen: miljö, hållbarhet och teknologi är nyckelord för de gårdar och företag som verkar inom sektorn. För mer information...

De event som finns på agendan presenterar på ett enkelt sätt denna komplexa produktionskedja: från djurfoder och uppfödning till hälsoaspekter.
Här hittar du event som anordas inom sektorn under Expo 2015.

Se eventen på sökvägen UPPFÖDNING OCH VALLNING

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse