Ämne

Kvalitetsgaranti på livsmedel och dryck

Denna sektion svarar på en rad frågor angående kvaliteten på mat och dryckesindustrin, tack vare de initiativ och event som anordnas på temat i samband med Expo 2015. För mer information...

Inom den italienska kvalitetskontrollen finns det tre olika kvalietetsmärkningar som identifierar och skyddar produkter som uppvisar vissa kvalitetsegenskaper: skyddad ursprungsbeteckning (DOP) eller skyddad geografisk beteckning (IGP) och beteckningen SGT som sätts på produkter som uppvisar ett samband mellan kvalitet, egenskaper, rykte, ursprung. Produkter vars råvaror är hämtade från territoriet och med en traditionell bearbetning och sammansättning märks även ut. Till sist finns det även en ekologisk märkning som identifierar produkter och livsmedel från de ekologiska jordbruken.

En liknande kvalitetsbemärkning finns även för vin: ursprungsbeteckning (DOP) och skyddad geografisk ursprungsbeteckning (IGP). Vinerna DOP är vidare klassificerade i urspungsbeteckning med garanti (DOCG) samt enbart ursprungsbeteckning (DOP). Viner IGP innefattar även de specifikare och mer begränsade geografiska områdena (IGT).

Kvalitetsmärkningen garanterar de processer som gäller för produktion, distribution, lagring och transport fram till handel. Kontrollsystemen skyddar vinerna från imitationer eller förfarande.

I denna sektion hittar du svar på frågor gällande denna sektor genom att ta del av livsmedelstillsynen i Veneto på ett helt nytt sätt tack vare de teman som behandlas under Expo 2015.

Välj en sökväg som relaterar till ämnet KVALITETSGARANTI PÅ LIVSMEDEL OCH DRYCK

Sökväg
Kvalietetsmärkningen DOC och IGT skyddar livsmedel
I denna sektion kan du delta på en rad olika event som anordnas inom genren för kvalitetsmärkning under den internationella företagsmässan Expo 2015.

Fortsätt…
Sökväg
Kvalitetscertifiering
Denna sektion ger dig tillgång till en rad olika event som behandlar ämnen rörande livsmedelscertifiering och kvalitetsmärkning under Expo 2015.

Fortsätt…
Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse