Ämne Kvalitetsgaranti på livsmedel och dryck / Sökväg:

Kvalitetscertifiering

Denna sektion ger dig tillgång till en rad olika event som behandlar ämnen rörande livsmedelscertifiering och kvalitetsmärkning under Expo 2015. För mer information...

Certifieringen innebär att livsmedlet fått ett erkännande ifrån en tredje part (ett auktoriserat inspektionsorgan) som ansvarar för att kontrollera att produkten överensstämmer med en förutbestämd disciplin.

Under kontrollen uppskattas först och främst kvaliteten på produkten, dess produktion samt de processer som produkten genomgått under dess tillverkning, distribution, lagring och transport tills den når ut till handeln. Certifieringen skyddar livsmedlet från imitation och dåligt förfarande.

Genom att använda sig ev ett kompromisslöst och effektivt certifieringssystem vinner branschen både rykte och förtroende från såväl lokala som internationella kunder.

Se eventen på sökvägen KVALITETSCERTIFIERING

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse