Ämne LIVSMEDELSINDUSTIN / Sökväg:

Bearbetning och förpackning av livsmedelsprodukter

Konservering  av livsmedel är en av de grundläggande processerna för livsmedelsförädling. Dess främsta syfte är att bevara livsmedlet intakt utan att det förlorar sitt näringsvärde eller ändrar sin sammansättning. För mer information...

De lagringstekniker som används har utformats efter behovet av att bevara livsmedlet under en tidsperiod som sträcker sig från några dagar till några år.

Ett praktexempel i sammanhanget är konserveringen av mjölk. Mjölk är ett livsmedel som inte kräver någon omvandling men som över tid utsätts för en mikrobiell förvandling som innebär att produkten förstörs och gör den oätbar på några få timmar. Den industriella behandlingen av mjölk är därmed ett måste för att mjölken skall kunna användas från några dagar till några månader.

Se eventen på sökvägen BEARBETNING OCH FÖRPACKNING AV LIVSMEDELSPRODUKTER

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse