Kommittén Expo Veneto

Kommittén Expo Veneto föddes ur idén att samla och värdesätta regionens produktiva nätverk. Projektet begränsas inte till regionen utan förverkligas även genom den internationella företagsmässan EXPO som äger rum i Milano, Rho-Pero, mellan den 1 maj och den 31 oktober 2015.

Denna exklusiva arbetsgrupp vars uppgift är att föra samman företag och branschorganisationer som representerar det regionala näringslivet och dess produktion inom industri, handel och hantverk har skrivit under ett samarbete med Expo 2015. 

anslut dig till
Projektet ExpoVeneto

Klicka här

Medverkande företag

Arbetskommittén samarbetar med regionens olika företag - närmare 250. 000 företag i regionen Veneto, inräknat småföretagare. Genom deras respektive intresseområden väljer de att delta i det övergripande projektet Expo Veneto.

Kommittén sammanträder regelbundet vid huvudkontoret på Urban Space i Marghera (Venedig) för att fastställa riktlinjer för verksamheten i förhållande till de mål som är nära relaterade till världsutställningen på temat "Ge näring åt planeten, Energi för livet."

Press Office
ExpoVeneto Committee

PRESS CONTACTS

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse