Policy Privacy

Med särskild hänvisning till webbplatsen www.expoveneto.it, specificerar vi att de de flesta sidor och innehåll är tillgängliga för besökaren utan att identifiering krävs. Det är dock nödvändigt att genomföra en registrering för att få tillgång till reserverat material. Denna procedur kräver att du fyller i fälten med din personliga information. Underlåtenhet att lämna de uppgifter som begärs i fälten innebär begränsad åtkomst till det reserverade innehållet på portalen. Vi kan dessutom få information om dina personuppgifter om du väljer att vidarebefordra sådan information genom att skicka e-post.
I de fall som anges ovan vill vi informera dig om att dina personuppgifter kommer att användas av EXPOVENETO med full respekt för de grundläggande principer som föreskrivs av Lagdekretet nr. 196, den 30 juni 2003: Lagen om skydd av personuppgifter.
Attiva S.p.A ansvarar för register, databearbetning och behandling. Attiva S.p.A huvudkontor ligger på Via Portenari 21/23 - Marghera VENEZIA P.IVA (se OM OSS)
Vi informerar dig om att dina personuppgifter, eventuella e-postadresser och all övrig information som du skriver in under dig registrering och som samlas in om dig under din navigering efter din registrering kommer att behandlas för följande ändamål: (a) tillhandahållande av tjänster, när du accepterar reglerna och de allmänna villkoren; b) verksamhet som är nödvändig för att förbereda och organisera utskick av nyhetsbrev; (c) kontroll av ditt användarkonto på portalen, genom att legitimera legitima användare och skydda ditt konto från obehöriga; (d) förvaltning, underhåll och tekniskt bistånd i samband med tjänsterna; (e) förbättring av kvaliteten och upplägget av webbplatsen EXPOVENETO samt skapandet av nya funktioner, egenskaper och tjänster; (f) hantering av eventuella markeringar från användaren gällande användarinnehåll; (g) anmälan om olaglig verksamhet till behöriga myndigheter; (h) fullgörandet av de skyldigheter som följer av lagar eller förordningar; (i) regelbundna utskick av meddelanden om initiativ och event som anordnas av EXPOVENETO.
Samtycke till behandling av personuppgifter är nödvändigt. Vägran att bevilja tillstånd innebär inga konsekvenser; det kommer dock inte att vara möjligt att tillhandahålla de tjänster som avses ovan.
För att uppnå de ovan nämnda ändamålen med portalen kommuniceras, överförs och bearbetas, åtminstone tekniskt sett, personlig data av samarbetspartners till EXPOVENETO. Dina personuppgifter kan även meddelas till rättsmyndigheten, för övervakning och kontroll om detta föreskrivs av lagen eller genom andra författningar. De kan dessutom krävas på grund av legitima åtgärder. De personuppgifter som skyddas enligt definitionen i lagstiftningsdekret nr. 196, den 30 juni 200,3 genom koden om skydd av personuppgifter, lämnas inte ut.
Gällande behandling av personuppgifter, har användaren rättigheter enligt art. 7) som avser skydd av personuppgifter, enligt följande:
"Art. 7. Rätt till tillgång till personuppgifter och andra rättigheter"
Rätten till att få bekräftelse på om det finns eller inte personuppgifter kopplade till individen, även om de ännu inte registrerats, via kommunikation i tolkningsbar form.
Den berörda parten har rätt till anvisningar om: 1. ursprunget av personuppgifter; 2. syften och behandling av personuppgifter; 3. de metoder som tillämpas vid behandlingen av personuppgifter med hjälp av elektroniska instrument; 4. identitetsägare, ansvarig och den företrädare som utsetts i enlighet med artikel 5, punkt 2; 5. personer eller samarbetspartners som har tillgång till personuppgifterna i egenskap av representant för staten, ansvarig utgivare eller samarbetspartner.
Den berörda parten har rätt till information om: 1. uppdatering, rättelse eller integrering av data; 2. radering, omvandling i anonym form eller blockering av uppgifter som behandlats olagligt, inklusive de data vars bevarande inte är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlats in eller därefter behandlas; 3. certifiering om att de åtgärder som avses i punkterna a) och b) har förts till kunskap, även vad gäller dessas innehåll, till dem vars information om data har överförts eller sprids, utom i de fall då detta visar sig vara omöjligt eller innebär medel som är klart oproportionerliga i förhållande till den skyddade rätten.
Den berörda parten har rätt att motsätta sig, helt eller delvis: 1. av legitima skäl, den behandling av personuppgifter som rör honom, även om de är relevanta för ändamålet med insamlingen, 2. behandling av personuppgifter för att skicka reklam eller till direkt försäljning samt för att uppfylla marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation.
Vid utövandet av de rättigheter som avses i lagstiftningsdekret 196/03 artikel. 7, kan användaren kontakta Attiva S.p.A. via en försändelse till: Via Portenari 21/23 - Marghera VENEZIA, eller skicka e-post till följande adress.
EXPOVENETO kan registrera information kopplad till användarens bruk av webbplatsen (inloggingsfrekvens, användning av tjänster, storlek på dataöverföringar, den information som visas för användaren, och så vidare), samt med hjälp av "GIF" kontrollera om den e-post som skickas från EXPOVENETO öppnats av användaren. EXPOVENETO kommer också att använda information som inte medger direkt identifiering av användaren t.ex. anonym användningsdata, cookies, IP-adresser, klickdata, webbläsare, etc. ... För att förbättra webbplatsens funktioner förbehåller sig Expoveneto rätten att granska och övervaka preferenser, aktiviteter, kommunikation och användartrender, i syfte att förbättra portalens funktionella syften. EXPOVENETO använder även cookies, "GIF" och filinformation med syftet att: (a) verifiera hur effektiva olika reklamkampanjer är; (b) lagra information från användaren för att denne inte skall behöva upprepa den; (C) kontrollera data såsom totalt antal besökare, besökta sidor osv.; (D) söka innehåll och information som lämnats av användaren.