Service för Besökare

Acca Traduzioni di Zambon Enrica

Via Monte Nero 115 - Venezia (VE)


Tel: +393476435714 Portal: www.accatraduzioni.it
Presentation av tjänsten

Main operating areas:

  • Sales/marketing translations (websites, brochures, advertising texts, newspaper articles and press releases)
  • Technical translations (manuals, patents, certificates, technical specifications, safety plans, expert surveys),
  • Legal translations (contracts, balance sheets/financial results, company acts)
  • Specialist translations (medical translations, architectural, fashion and art/culture translations). 
  • Interpreting services (negotiations, chuchotage, consecutive, simultaneous)
  • Tourist assistance services

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse