Konu Tarım / Çizilen yol:

Tahıllar

Tahıl terimi botanik sınıfın parçası olmayıp, meyvesi olan ve bundan un üretilen otsu bitkiler sınıfına aittir. Terim, yalnızca bitki açıklamasıyla kalmayıp, onun tanelerinden ve tohumlarından elde edilen ürünleri de kapsar. Daha fazla bilgi sahibi olmak için

Büyük, geniş çaplı toprak yetiştiriciliği, gerek ekilen - biçilen hektar alanı gerekse alınan hasılat dolayısıyla Venedik bölgesinin verim alanını büyük ilgiyle temsil eder.

Büyük ekinleri daha çok Mısır, Arpa, Yumuşak ve Sert Buğday gibi tahıllar temsil eder. Son yirmi yılda, Soya oldukça önem kazanmış, Pirinç ise üretimde herzamanki olağanüstü öncülüğünü muhafaza etmiştir.

Etkinliklere, rehberli gezilere, Milano Evrensel Sergi süresince Venedik bölgesinde gerçekleştirilecek girişimlere burada yazılabilirsiniz.

Çizilen Yoldaki etkinlikleri Keşfet TAHILLAR

Expo Veneto Takvimi

Etkinliklerin yapılacağı tarihler

Etkinliklerinize eklemek için sizi ilgilendiren güne tıklayınız

1 KULLANILAMAZ tarih 1 KULLANILABİLİR tarih 1 İlgilendiğiniz tarih