Konu

Yiyecek ve İçecek kalitesi

Bu konu, yiyecek ve içeceklerdeki kalite ile ilgili bir çok soruyu, Expo 2015'in temalarına bağlı düzenlenen etkinliklerle cevaplacaktır. Daha fazla bilgi sahibi olmak için

Bu alanda, karakteristik kaliteye sahip ürünleri belirleyen ve koruyan üç çeşit tescilli marka mevcuttur: "DOP" ( Ad Kökenini Koruma) bir yiyecek ürününün üretim aşamalarının tümü, sınırlı bir coğrafi alanda ve belirli bir disipline uyarak yapıldığında; "IGT" (Tipik Coğrafi yerinin Gösterimi) bir yiyecek ürününün kalitesinin, karakteristiğinin veya kazandığı nam ile coğrafi kökeni arasında bir ilişki söz konusu olduğunda; "STG" (Geleneksel Özelliği Garanti) bir yiyecek ürününün ham maddesinin veya yapımında kullanılan ürünlerin o bölge karakteristiğini taşıdığında ve geleneksel üretim metoduyla üretildiğinde verilen tescilli markalardır.

Aynı konu içecekler için de geçerlidir, "Ad Kökenini Koruma" (DOP) veya "Tipik Coğrafi yerini Koruma" (IGP) tescilli markalarına sahip şarapları ele aldığımızda, "Ad Kökenini Koruma" (DOP) tescilli şaraplar iki sınıfa ayrılır: "Ad Kökenini Kontrollü ve Garantili" (DOCG) ve "Ad Kökeni Kontrollü" (DOC). "Tipik Coğrafi yerini Koruma" (IGP) tescilli şaraplar ise, "Tipik Coğrafi yerin Gösterimi" (IGT) tescilli şarapları da içlerine alırlar.

İşleme ve dağıtım endüstrisi diye tanımladığımız, distribütörlere gelene kadar ürünün geçtiği; depolanma, taşımacılık gibi süreçler de, ayrı ayrı onaydan geçmektedir. Uygulanan bu yöntem, yiyecekleri herhangi bir yanlış kullanımdan koruyup, taklit edilmesini engeller.

 Bu özel ve yeni yöntemle, yiyecek dünyası hakkında bir çok sorunuza cevap bulabilecek  ve merakınızı giderebileceksiniz, bununla birlikte Expo 2015 temaları içinde yaşayacağınız değişik bir deneyim imkanı olabilir.

Konuya bağlı bir Çizilen Yol seç YİYECEK VE İÇECEK KALİTESİ

Çizilen yol
Ad Kökeni Kontrollü (DOC) ve Tipik Coğrafi yerin Gösterimi (IGT) tescilli markaların karakteristik ürünleri savunması
Bu konum, Evrensel Sergi 2015 boyunca, bilhassa karakteristik ürünleri savunan tescilli markaların içinde yapılacak bir çok etkinliğe yazılabilmenizi sağlayacaktır.

Devam et...
Çizilen yol
Kalite Sertifikaları
Bu konumda, yiyecek sertifikaları konusunda Expo 2015 beraberliğinde gerçekleştirilecek bir çok etkinliğe girebilirsiniz.

Devam et...
Expo Veneto Takvimi

Etkinliklerin yapılacağı tarihler

Etkinliklerinize eklemek için sizi ilgilendiren güne tıklayınız

1 KULLANILAMAZ tarih 1 KULLANILABİLİR tarih 1 İlgilendiğiniz tarih