Konu Yiyecek ve İçecek kalitesi / Çizilen yol:

Ad Kökeni Kontrollü (DOC) ve Tipik Coğrafi yerin Gösterimi (IGT) tescilli markaların karakteristik ürünleri savunması

Bu konum, Evrensel Sergi 2015 boyunca, bilhassa karakteristik ürünleri savunan tescilli markaların içinde yapılacak bir çok etkinliğe yazılabilmenizi sağlayacaktır. Daha fazla bilgi sahibi olmak için

 Bazı tarım ve yiyecek ürünleri, sahip oldukları kalite veya karakteristikler ile ait oldukları coğrafi bölge arasındaki sıkı bağın kanıtlanmasıyla, "Ad Kökenini Koruma" (DOP) veya "Tipik Coğrafi yerini Koruma" (IGP) gibi tescilli markaların sağladığı toplu korumayı elde etmişlerdir. Bugün Venedik bölgesi, 18 "Ad Kökenini Koruma" (DOP) ve 18 "Tipik Coğrafi yerini Koruma" (IGP) tescilli markalarına sahiptir.

Bu kategoriler içinde şaraplar da sınıflandırılmıştır. Daha önce de hatırlattığımız gibi; "Ad Kökenini Koruma" (DOP) tescilli şaraplar, "Ad Kökeni Kontrollü ve Garantili" (DOCG) ve "Ad Kökeni Kontrollü" (DOC) diye iki sınıfa ayrılır. "Tipik Coğrafi yerini Koruma" (IGP) tescilli şarapları, kendi bünyelerinde "Tipik Coğrafi yerin Gösterimi" (IGT) tescilli şarapları da toplarlar. Bugün Venedik bölgesi, 14 "Ad Kökeni Kontrollü ve Garantili" (DOCG), 28 "Ad Kökeni Kontrollü" (DOC) ve 10 "Tipik Coğrafi yerin Gösterimi" (IGT) tescilli markalarına sahiptir.

Çizilen Yoldaki etkinlikleri Keşfet AD KÖKENİ KONTROLLÜ (DOC) VE TİPİK COĞRAFİ YERİN GÖSTERİMİ (IGT) TESCİLLİ MARKALARIN KARAKTERİSTİK ÜRÜNLERİ SAVUNMASI

Expo Veneto Takvimi

Etkinliklerin yapılacağı tarihler

Etkinliklerinize eklemek için sizi ilgilendiren güne tıklayınız

1 KULLANILAMAZ tarih 1 KULLANILABİLİR tarih 1 İlgilendiğiniz tarih