Konu ALTYAPI VE ULAŞIM / Çizilen yol:

Limancılık

Bu konumda Evrensel Sergi 2015'te limancılık üzerine gerçekleştirilecek bir çok etkinliği yakından tanıyabileceksiniz. Bu yapılar, bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle, ekonomik kalkınmada önemli rol oynamışlardır. Daha fazla bilgi sahibi olmak için

Romalılar zamanında, hatta Etrüskler ve "Paleoveneta" (antik venetolular da denilen, İ.Ö 2. y.y da Veneto bölgesi tepelerine yerleşen hint-avrupa kökenli toplum) zamanında dahi bulunan, zamanın gemilerinin yanaştığı iskeleler ve hemen yanlarında malların korunduğu depo ve geniş alanlar mevcuttu.

Her endüstri dalı gibi, limancılıkta kendi üretim hattını, ilerleyen teknolojiye, yenilikçi organize metotlarına ayak uydurmakla ve globalleşmenin getirdiği ihtiyaçları karşılamakla karşı karşıyadır, bu yönden, Venedik limanının yenileşim yönünden teknolojiye önemli katkısı vardır.

Minör veya turistik denilen, hobi ve tatil amaçlı teknelerin yanaştığı limanlarda gelişmektedirler.

Çizilen Yoldaki etkinlikleri Keşfet LİMANCILIK

Expo Veneto Takvimi

Etkinliklerin yapılacağı tarihler

Etkinliklerinize eklemek için sizi ilgilendiren güne tıklayınız

1 KULLANILAMAZ tarih 1 KULLANILABİLİR tarih 1 İlgilendiğiniz tarih