Konu

Çevresel Sürdürülebilirlik

Veneto bölgesinin "Green"(Yeşil), çevreye duyarlı firmalarının temel değerlerinin başında hiç şüphesiz, sürdürülebilirlik ve bu alanda girişimde bulundukları, toplum için olumlu aktiviteleri gelir. Daha fazla bilgi sahibi olmak için

Okullarla, öğretim görevlileri ve halk ile kurdukları, konuya duyarlılık ve konu hakkında bilgilendirme, diyalogları ile bu saha da faaliyette bulunan çeşitli kuruluşların varlığı, Venedik bölgesinin çevreye karşı gösterdiği ilginin bir  kanıtıdır.

Çevresel sürdürülebilirlik konusunda ele alınan başlıca konular; "Green Economy" (Yeşil Ekonomi), Yeşil Kimya, Çevreye Etkisi Az nitelikte üretimler, Çevresel Sürdürülebilirlikte kullanılan Mekanik, bölgenin Hidrojeolojik Bakım Hizmeti, Denizi Koruma Yapıtları ve Drenajlar, Atıkları İşleme (Toplanması-İşlem görmesi-Geri Dönüşümü).

Bu konunun Expo 2015'teki hedefi, şirketlerin sürdürülebilirlik kalkınmasına ilgi gösteren her ziyaretçiye kapılarını açmaktır.

Konuya bağlı bir Çizilen Yol seç ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çizilen yol
Yeşil Ekonomi ve Yeşil Kimya
Expo 2015 aracılığıyla,"Green Economy"(Yeşil Ekonomi) ve Yeşil Kimya konularında aktif olarak yer alan şirketlerce hazırlanan çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz.

Devam et...
Çizilen yol
Çevreye etkisi az olan Üretimler
Çevreye etkisi düşük ürünler yaratmak, "Green"(Yeşil) firmaların en önemli hedeflerinden biridir; çevreye gösterilen dikkatli davranış elbette toplum üzerinde de olumlu etkiler yaratır.

Devam et...
Çizilen yol
Çevresel Sürdürülebilirlikte kullanılan Mekanik
İç ve dış çevre kalitesinin yönetimi, çevresel sürdürülebilirlikte kullanılan mekaniğin temel unsurlarından biridir.

Devam et...
Çizilen yol
Bölgenin Hidrojeolojik Bakım Hizmeti
Venedik bölgesi ve şirketlerince desteklenen bölge havzasının hidrojeolojik sabit bakımı, burada yaşayan halk için riskleri azaltmakla birlikte, tarım-hidrolik sisteminin de çalışmasına yol açar.

Devam et...
Çizilen yol
Seyyar Baraj, Barajlar ve Deniz Koruma Yapıları
Expo 2015 fırsatıyla, denizi koruma yapılarıyla uğraşan şirketler tarafından organize edilen faaliyetlerde yer alabileceksiniz.

Devam et...
Çizilen yol
Drenaj Yapıları
Bu konum, Expo 2015 boyunca organize edilip, promosyonu gerçekleştirilen drenaj yapıları hakkında ki etkinlikleri sunar.

Devam et...
Çizilen yol
Atıkların Toplanması, İşlem Görmesi ve Geri Dönüşümü
Atıkları geri dönüşümü, fiilen yararlı malzemelerin israfını önleyip, üretim döngüsüne önemli sürdürülebilirlilik sağlamak yanında ham madde ve enerji tüketimini, sera gaz ve bileşimlerinin oluşumunu en aza indirger.

Devam et...
Expo Veneto Takvimi

Etkinliklerin yapılacağı tarihler

Etkinliklerinize eklemek için sizi ilgilendiren güne tıklayınız

1 KULLANILAMAZ tarih 1 KULLANILABİLİR tarih 1 İlgilendiğiniz tarih