Konu Çevresel Sürdürülebilirlik / Çizilen yol:

Atıkların Toplanması, İşlem Görmesi ve Geri Dönüşümü

Atıkları geri dönüşümü, fiilen yararlı malzemelerin israfını önleyip, üretim döngüsüne önemli sürdürülebilirlilik sağlamak yanında ham madde ve enerji tüketimini, sera gaz ve bileşimlerinin oluşumunu en aza indirger. Daha fazla bilgi sahibi olmak için

Çöp yönetiminde, geri dönüşüm işlemi, yararlı maddelerin çöp depolama merkezlerinde ve özel fırınlarda yakılarak yok edileceğine, bunların ayrılması ve tekrar kullanımasında yer alan strateji ve metodların tümüdür.

Bugün çöplerin toplanması, işlem görmesi ve geri dönüşümü büyük ilgi uyandıran bir konudur. Uygulanan politika, prosedür, strateji ve metotlardan elde edilen avantajlar arasında öncelikli olarak insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin düşük seviyeye indirgenmesi gelir. Expo 2015'teki bu konum, sektörde yer alan şirketlerce organize edilen faaliyetlere katılabilmeniz için bir fırsattır.

Çizilen Yoldaki etkinlikleri Keşfet ATIKLARIN TOPLANMASI, İŞLEM GÖRMESİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Expo Veneto Takvimi

Etkinliklerin yapılacağı tarihler

Etkinliklerinize eklemek için sizi ilgilendiren güne tıklayınız

1 KULLANILAMAZ tarih 1 KULLANILABİLİR tarih 1 İlgilendiğiniz tarih