Konu

İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI

Bu konu, Expo 2015'teki iş ve insan kaynakları temalarıyla bağıntıda hazırlamıştır. Bahsedilecek temalar arasında; işçi hakları ve sendikacılar, iş güvenliği eğitimi ve güvenlik yönetim sistemleri, iş güvenliği için malzemeler, şirket sertifikaları, iş bulma kurumları ve iş bulma özel büroları gelir. Daha fazla bilgi sahibi olmak için

Üretim ağında çalışan her işçi, Avrupa Topluluğunun kesin kurallarına göre, sağlık ve iş güvenliği, kadın-erkek eşitliği, her türlü rasizme karşı koruma konularında bir dizi haktan istifade eder.

Bu kontekstte, temel rollerden biri, sendikacıların rolüdür, "tüzel kişiliğe sahip işçi kuruluşlarıdır, kendi bünyelerine ait çalışanların haklarını korumak amacıyla doğmuşlardır ". Sendikacılar; kuruluş-il-bölge-yurt olarak farklı düzeylerde çalışırlar ve kendi şubelerine danışmanlık ve yardım hizmeti verirler.

Bütün bölgede, kanunlara göre, kamu kuruluşları ve özel sektörlerin her dalında, sağlık ve güvenliğin sabit ilerleyiş göstermesine olanak tanınmıştır. Ayrıca, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle verilen verimli bigilerle, iş ve yaşam koşullarının ilerlemesi hedef alınmaktadır.

İş güvenliği ele alındığında, söz konusu bürokrasi değil, bilakis kişilerdir ve sağlık hakkı kaçınılmaz bir ilkedir. Etik, karmaşık ve olağan üstü önemli bu dünya, Evrensel Sergi 2015 beraberliğinde işçi ve iş adamlarına bir dizi hedeflenmiş girişimlerle kapılarını açacaktır.

Konuya bağlı bir Çizilen Yol seç İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI

Çizilen yol
İş Güvenliği için Eğitim ve Güvenlik Yönetim Sistemi
İşte sağlık ve güvenlik yönetimi, şirket işletmesinin temel parçalarından biridir. Bu nedenle, uzman firmalarca, esasen, güvenlik yönetim sistemi aracılığıyla yapılan eğitim ve danışmanlık, temel bir unsurdur.

Devam et...
Çizilen yol
İş Güvenliği için Malzemeler
Expo 2015 temalarından esinlenerek gerçekleştirilen, iş güvenliği için malzemeler hakkındaki etkinlikleri ve değişik fırsatları keşfedebilirsiniz. İş kazalarını önleme tedbirleri, yalnızca tehlikeye maruz işleri değil, iş alanlarının büyük bölümünde temel bir rol oynar.

Devam et...
Çizilen yol
Şirket Sertifikaları
Bu konumda, Evrensel Sergi 2015 kapsamında, Şirket Sertifikaları dünyasını tanıtan aktiviteleri bulacaksınız.

Devam et...
Expo Veneto Takvimi

Etkinliklerin yapılacağı tarihler

Etkinliklerinize eklemek için sizi ilgilendiren güne tıklayınız

1 KULLANILAMAZ tarih 1 KULLANILABİLİR tarih 1 İlgilendiğiniz tarih