Privacy İlkeleri

Özellikle altını çizmek isteriz ki, www.expoveneto.it sitesi sayfalarının ve içeriklerinin büyük kısmı herhangibir kimlik belirtmeden bilgi edinme amaçlı gezilebilecektir. Bunu yapabilmeniz için kayıt prosedürünü izleyerek zorunlu alanları kişisel verilerinizle doldurmanız yeterli olacaktır. Zorunlu alanların tam doldurulmaması özel alanlara girmeninizi engelleyecektir. Ayrıca, kişisel verilerinizi bize elektronik posta sistemiyle de gönderebileceğinizi sizlere belirtiriz.

Yukarıda sıralanan durumlarda, kişisel verileriniz EXPOVENETO tarafından, 30 Haziran 2003, 196 no'lu kanun kararıyla alınan, Kişisel Verileri Koruma kanununca korunacaktır.

Verileri alan ve kullanan Attiva A.Ş'dir, merkez- Via Portenari 21/23 Marghera VENEDİK (KİM OLDUĞUMUZA bakın)

Bilginize sunmak isteriz ki, kişisel verileriniz ve kayıt esnasında özel alanda yazdığınız e-mail adresiniz veya kayıttan sonra elde edilen size ait hertürlü bilgi, sıralanan amaçlar için kullanılacaktır: (a) Genel Koşullar ve Kuralların kabul edilmesiyle Hizmetlerin tedarik edilmesi; (b) Newsletters hazırlanması ve gönderilmesinde gerekli olan aktiviteler; (c) Accountun yasal kullanıcısı tarafından kullanılıp kullanılmadığının takibi ve izinsiz accounta girişleri koruma; (d) Hizmetlerin yönetimi, bakım-onarımı ve teknik asistanlığı; (e) EXPOVENETO sitesinin yapı ve kalitesinin geliştirilmesi, yeni Hizmetler, nitelikler ve fonksiyonlar yaratmak; (f) Siteyi kullananların metin içerikleri hakkında yapacakları bildirilerin yönetimi; (g) Yetkili Mevkilere yasalara aykırı aktivitelerin bildirilmesi; (h) Kurallar ve kanunların getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi; (i) EXPOVENETO tarafından organize edilen girişimler ve etkinliklerin periyodik olarak haber verilmesi.

Kişisel verilerin kullanımının onaylanması zorunludur. Onaylamamanız hiçbir yükümlülük getirmeyecek ancak yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanamayacağınızı belirtiriz.

Yukarıda belirtilen hizmetlerin size yararlı bir şekilde geri dönmesi için, kişisel verileriniz EXPOVENETO ile ortak çalışan şirketlere de verilip teknik yönden üçüncü şahıslar tarafından kullanılacaktır. Bunun yanında verileriniz kurallar, kanunlar ve yasal önleyici tedbirler öngördüğü taktirde Adli Yetkililere, Denetim ve Kontrol Kurumlarına da verilebilir. Belirtmek isteriz ki, kişisel verileriniz 30 Haziran 2003, 196 no'lu kanun kararıyla alınan Kişisel Verileri Koruma Kanununca - kanununa sonradan yapılacak değişiklikler ve eklemeler dahil olmak üzere - korunacaktır.

Kişisel verileri işlem kanununa ilişkin, siteyi kullananlar istedikleri zaman aynı kanunun öngördüğü 7. Madde'ye tabir haklarını kullanabileceklerdir. Bu maddeye göre:

"7. Madde - Kişisel verilere ve diğer haklara girme hakkı"
 1. İlgili kişi kendi verilerinin, henüz kayda alınmamış dahi olsa, olup olmadığının onayını alabilme ve verilerini açık bir şekilde iletme hakkına sahiptir.
 2. İlgili kişinin elde etmeye hakkı olan bilgiler:
  1. kişisel veriler kaynağının göstergeleri;
  2. işlemin amaç ve yapılış biçiminin göstergesi;
  3. elektronik araç yardımı kullanılan muamelelerde kullanılan mantığın göstergesi;
  4. 5. madde, 2. paragraf gereğince, sahibinin, sorumluların ve temsilcilerin kimlik verilerinin gösregeleri;
  5. kişisel verilerin komünike edilebileceği ülke sınırlarındaki temsilci, yetkili veya görevli niteliğindeki kişilerin veya bu kategorideki bu tür kişisel bilgilere sahip olabilecek kişilerin kimlik verilerinin göstergeleri.
 3. İlgili kişinin elde etmeye hakkı olan hususlar:
  1. Verileri güncelleme, düzeltme veya ihtiyaç duyulduğunda veri ekleme;
  2. Kanuna karşı kullanılan verileri ve saklanması veya sonradan kullanımı gerekmeyen veriler dahil olmak üzere, isim belirtmeden silme, değiştirme;
  3. ) ve b) maddelerinde yer alan işlemlerin, içeriklerinin ve verilerin bildirildiği kişilerin algılandığına dair kabulü, diğer yandan, bu işlemlerin uygulamasında gerçekleşecek herhangi bir imkansızlık veya kişi haklarında rastlanacak bariz bir orantısızlık taktirinde, bu maddelerin hariç tutulacağına dair kabulü.
 4. İlgili kişinin tamamen veya kısmen karşı çıkma hakkı:
  1. Verilerin toplanmasının belli bir amacı olsa dahi, kişisel veri muamelerinde şahsa sağlanan yasal gerekçelerden doğan karşı çıkma hakkı;
  2. Kişisel veri muamelerinde, şahsı ilgilendirebilecek her türlü reklam, satış, pazar araştırmaları veya ticari komünikasyon için gönderilen metinler sebebiyle doğan karşı çıkma hakkı.
196/03 no'lu Yazılı Kanunun, 7.maddesine göre; şahıs, Attiva A.Ş'nin Via Portenari 21/23 - Marghera Venedik adresine mektup göndererek veya belirtilen e-mail adresine: .................. yazarak yukarıda belirtilen yazılı kanunca, kendisine tanınan haklarını kullanabilir: info@expoveneto.it.

EXPOVENETO, siteyi kullanan şahısların, hangi sıklıkta girdikleri, tercih ettikleri Hizmetler, transfer ettikleri bilgilerin boyutu, bakılan bilgiler v.b faaliyetleri kayıt edebilecektir, bunun yanında, EXPOVENETO tarafından gönderilen mail lerin gerçekten açıldığını 'şeffaf GIF' ler kullanarak kontrol edeceklerdir. EXPOVENETO, kullanan şahısların, kimlik tanımlamasına izin vermeyen cookies, IP adresleri, clickstream verileri, browser, v.b bilgileri, sitenin yeni niteliksel ve işlevsel gelişmesinde kullanacaktır, ayrıca kullanan şahısların tercihlerini, aktivitelerini, iletişimlerini ve eğilimlerini, siteyi geliştirmek ve daha da işlevsel kılmak amacıyla, görüntüleyip saptayabilecektir. EXPOVENETO, ayrıca, 'şeffaf GIF' ve kayıt edilen file bilgilerini belirtilen amaçlar için kullanacaktır: (a) reklam kampanyalarının yararlılığını saptamak; (b) siteyi kullanan şahısların girdikleri bilgileri, tekrarlamamaları için önceden girdiklerini hafızaya almak; (c) gezilen unsurları ve ziyaretçi sayılarını, görüntülenen sayfaları kontrol etmek, v.b.; (d) siteyi kullanan şahıslar tarafından gönderilen İçerikleri izlemek.