Đề tài:

Năng lượng

Nghiên cứu và đổi mới, chất lượng nhà ở và các công trình, môi trường bền vững: công nghệ nano, nghiên cứu dược phẩm, đổi mới để bền vững, nội thất tiên tiến và bền vững, chiếu sáng và tự động hóa nhà ở, nền kinh tế xanh, tiết kiệm năng lượng và hóa học xanh.

Khám phá các sự kiện trong đề tài NĂNG LƯỢNG

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm