Chủ đề TÀI CHÍNH / Lộ trình:

Quỹ Tín dụng

Trong khu vực này bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự kiện liên quan tới lĩnh vực Quỹ Tín dụng được tổ chức và giới thiệu trong suốt Expo 2015. Để biết thêm nữa...

Tổ chức của các quỹ tín dụng mà một cấu trúc chia nhỏ với trụ sở chính là nơi gặp nhau của cả mạng lưới các công ty con, chi nhánh.

Trụ sở chính phụ trách về các hoạt động cụ thể, trong khi nhiều công ty con phụ trách về dịch vụ cho khách hàng.

Vị trí của các chi nhánh phụ thuộc vào việc bố trí hoạt động kinh tế của khách hàng, theo cách này họ có thể tiếp xúc một cách trực tiếp với nhân viên tại nhiều dịch vụ của chi nhánh, từ phòng điều hành tới phòng kế toán, tìm kiếm và kiểm tra.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình QUỸ TÍN DỤNG

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm