Chủ đề NHÀ Ở VÀ CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ / Lộ trình:

Đồ gốm

Lộ trình này cung cấp nhiều loại sự kiện được tổ chức nhân dịp EXPO 2015 liên quan tới đồ gốm và đất nung. Nhờ có sự hiện diện dồi dào của đất nung trên lãnh thổ, các công ty Veneto tự hào có truyền thống về chế biến đất nung và gốm sứ. Để biết thêm nữa...

Qua việc tạo ra các đồ dụng thông dụng nhất trong gia đình tới các vật tuyệt đẹp và sang trọng, các công ty trong vùng đã trở nên nổi tiếng cả Italia và trên thế giới.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình ĐỒ GỐM

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm