Chủ đề NHÀ Ở VÀ CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ / Lộ trình:

Tự động hóa nhà ở

Trên lãnh thổ Venezia hiện có nhiều doanh nghiệp nghiên cứu và chế tạo công nghệ với mục tiêu cải thiện đời sống hàng ngày bên trong gia đình, thể hiện bằng việc quan tâm đặc biệt tới chất lượng và gu thẩm mỹ, tạo môi trường tự nhiên, cá nhân hóa đồng thời chú ý tới môi trường. Để biết thêm nữa...

Trong thời gian diễn ra EXPO 2015 bạn có thể tham gia vào các sự kiện do các công ty hoạt động trong lĩnh vực này tổ chức.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ Ở

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm