Chủ đề NHÀ Ở VÀ CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ / Lộ trình:

Chiếu sáng

Trong thời gian EXPO 2015 bạn có thể tham gia vào các sự kiện do các công ty hoạt động trong lĩnh vực chiếu sáng tổ chức. Lãnh thổ Venezia chiếm vị trí thứ hai về số lượng các công ty hoạt động trong lĩnh vực này, tập trung đông tại khu vực đô thị Padova, Treviso và Venezia. Để biết thêm nữa...

Đây được coi là một trong số các lĩnh vực xuất sắc về chế tạo của Italia, có khả năng kết hợp giữa sự sang trọng, design và công nghệ.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình CHIẾU SÁNG

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm