Chủ đề NHÀ Ở VÀ CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ / Lộ trình:

Nội thất cho văn phòng , cửa hàng và khách sạn

Nhân dịp EXPO 2015, bạn có thể tham gia vào các sự kiện do các công ty trong lĩnh vực nội thất văn phòng, cửa hàng, khách sạn tổ chức. Để biết thêm nữa...

Các doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp sản phẩm cho trang trí nội thất và đổi mới các cơ sở về mọi loại và quy mô, khai thác mọi không gian và tạo môi trường linh hoạt và thoải mái.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình NỘI THẤT CHO VĂN PHÒNG , CỬA HÀNG VÀ KHÁCH SẠN

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm