Chủ đề NHÀ Ở VÀ CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ / Lộ trình:

Cửa các loại

Cửa sổ, cửa sổ kiểu Pháp, cửa sổ trần, cửa gấp vasistas, mái hiên, vườn mùa đông là một vài ví dụ các loại cửa. Ngoài ra có rất nhiều các loại hoàn thiện khác. Để biết thêm nữa...

Bên trong lộ trình này tại EXPO 2015 du khách có thể tham gia vào các sự kiện do các công ty có mặt trên lãnh thổ Venezia tổ chức.

Các công ty này hoạt động với niềm đam mê và sáng tạo tong việc lên kế hoạch, sản xuất và thương mại các loại cửa.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình CỬA CÁC LOẠI

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm