Chủ đề

CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ VẬN TẢI

Trong chủ đề này bạn có thể truy cập vào một loạt những cơ hội và sự kiện độc nhất đồng hành cùng Expo 2015, liên quan tới cơ sở hạ tầng và vận tải. Để biết thêm nữa...

Các chủ đề bao quanh liên kết với nhau là cảng biển, cơ sở hạ tầng đường bộ, vận tải và kho vận, tàu cao tốc, SFMR (“Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale”- hệ thống đường sắt và tàu điện ngầm nội vùng), công nghiệp ô tô, nhà máy đóng tàu, máy bay và hàng không vũ trụ.

Một mạng lưới rộng lớn và phức tạp để khám phá theo cách hoàn toàn sáng tạo chỉ có trong thời gian Expo 2015.

Chọn một Lộ trình liên quan tới chủ đề CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ VẬN TẢI

Lộ trình
Cảng biển
Lộ trình này cho phép bạn truy cập vào một loạt các sự kiện độc nhất về cảng biển được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Toàn cầu 2015. Những cơ sở hạ tầng này xét về vị trí địa lý đã từ lâu được coi là trung tâm phát triển kinh tế của vùng.

Tiếp tục...
Lộ trình
Vận tải và kho vận
Thông qua một loạt sự kiện được chuẩn bị trong khuôn khổ Expo 2015, lộ trình này có mục đích nhằm giới thiệu cho bạn nhiều hoạt động trong ngành vận tải và kho vận. Từ việc chế tạo phương tiện, cầm lái, đặt sự chú ý tới tất cả các công ty trong ngành vận tải đóng vai trò thứ ba, chuyên chở vận tải hàng hóa các loại, thực phẩm đóng gói và dịch vụ kho vận nói chung.

Tiếp tục...
Lộ trình
SFMR (Hệ thống đường sắt và tàu điện ngầm nội vùng)
Hãy khám phá Hệ thống đường sắt và tàu điện ngầm (SFMR) thông qua một loạt sự kiện được tổ chức tại Expo 2015!

Tiếp tục...
Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm