Chủ đề CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ VẬN TẢI / Lộ trình:

SFMR (Hệ thống đường sắt và tàu điện ngầm nội vùng)

Hãy khám phá Hệ thống đường sắt và tàu điện ngầm (SFMR) thông qua một loạt sự kiện được tổ chức tại Expo 2015! Để biết thêm nữa...

Đây là dự án kích hoạt dịch vụ đường sắt nội vùng/vùng phụ cận với tần suất lớn dọc một vài tuyến đường sắt trong Vùng Venezia.

Mạng lưới này tận dụng các đường sắt đã có sẵn, mở rộng thêm các tuyến mới với nhà ga đang trong quá trình xây dựng, trong dự án hay đã hoàn thành xong.

Vùng đưa ra ba mục tiêu rõ rệt cần đạt được: giải phóng nhiều mạng lưới giao thông, giảm thiểu ô nhiễm không khí và nâng cao tỉ trọng giao thông công cộng đường sắt so với tổng số chung.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình SFMR (HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT VÀ TÀU ĐIỆN NGẦM NỘI VÙNG)

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm