Chủ đề

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI

Công nghệ nano, viện nghiên cứu, vườn ươm start-up, phòng nghiên cứu vật liệu mới, năng lượng tái tạo chỉ là một vài trong số những lộ trình mà các công ty vùng Veneto mang tới cho khách tham quan. Cụ thể là thông qua các sự kiện nhằm làm nổi bật những khía cạnh quan trọng và tò mò nhất về các chủ đề này. Để biết thêm nữa...

Nghiên cứu và đổi mới trên thực tế là hai thuật ngữ đóng vai trò đặc biệt trên lãnh thổ Venezia. Ý thức được sự cạnh tranh mang tầm quốc tế, ngành sản xuất của vùng đã ngày càng củng cố theo thời gian sự cần thiết về đổi mới không ngừng, cả về phương diện sản phẩm lẫn dịch vụ. Nhận được sự chú ý đặc biệt trong những năm gần đây là vấn đề tiết kiệm năng lượng, kéo theo đó là sự ra đời của nhiều công ty trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Chọn một Lộ trình liên quan tới chủ đề NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI

Lộ trình
Công nghệ nano
Việc phát triển công nghệ ở phía Đông Bắc được trao cho các đối quan hệ mạnh mẽ giữa các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu với các công ty địa phương quan tâm tới đầu tư công nghệ nano.

Tiếp tục...
Lộ trình
Viện nghiên cứu
Các Viện nghiên cứu đóng góp một cách tích cực vào sự phát triển cơ cấu kinh tế của vùng.

Tiếp tục...
Lộ trình
Vườn ươm start-up
Rất nhiều các vườn ươm start-up đã có mặt trên lãnh thổ Venezia, điều này chính là do yêu cầu ngày càng khẩn thiết đáp lại những thay đổi nhanh chóng về kinh tế và xã hội trong thiên niên kỷ thứ ba.

Tiếp tục...
Lộ trình
Chứng nhận Chất lượng
Chứng nhận Chất lượng là một nhiệm vụ nhạy cảm. Về một phía việc chứng chỉ một sản phẩm, một dịch vụ hay một hệ thống cũng đồng nghĩa với việc nhận trách nhiệm với khách hàng rằng tất cả đều phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng được đề ra.

Tiếp tục...
Lộ trình
Đổi mới để Bền vững
Bền vững và đổi mới là hai chủ đề ngày càng gắn bó với nhau vì chúng liên quan tới các hoạt động mà ngày càng trở nên phổ biến trong lãnh thổ Venezia.

Tiếp tục...
Lộ trình
Tiết kiệm Năng lượng và Năng lượng Tái tạo
Tiết kiệm năng lượng là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn, cụ thể là từ nhiều năm nay trong lãnh thổ Venezia đây đã trở thành một phần của nền văn hóa-kinh tế với sự ra đời của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tiếp tục...
Lộ trình
Nguyên liệu và Công nghệ mới
Nghiên cứu về nguyên vật liệu là vấn đề căn bản để sản xuất bất kỳ sản phẩm nào. Chính vì vậy theo định hướng của vùng là trang bị các trung tâm nghiên cứu vật liệu mới và công nghệ mới để áp dụng, sử dụng vào các quy trình sản xuất.

Tiếp tục...
Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm