Chủ đề NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI / Lộ trình:

Tiết kiệm Năng lượng và Năng lượng Tái tạo

Tiết kiệm năng lượng là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn, cụ thể là từ nhiều năm nay trong lãnh thổ Venezia đây đã trở thành một phần của nền văn hóa-kinh tế với sự ra đời của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Để biết thêm nữa...

Nhân dịp Expo 2015 các doanh nghiệp trong ngành này sẽ giới thiệu những sự kiện của mình nhằm phổ biến chủ đề trên: nhiều kỹ thuật được áp dụng để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng cần thiết đối với các hoạt động của con người.

Tiết kiệm năng lượng có thể được thực hiện bằng điều chỉnh các quy trình năng lượng để giảm lãng phí, hoặc biến đổi năng lượng từ một dạng sang dạng khác một cách hiệu quả nhất.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm