Chủ đề NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI / Lộ trình:

Đổi mới để Bền vững

Bền vững và đổi mới là hai chủ đề ngày càng gắn bó với nhau vì chúng liên quan tới các hoạt động mà ngày càng trở nên phổ biến trong lãnh thổ Venezia. Để biết thêm nữa...

Thực tế là nhờ sự nhạy cảm thu được trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp hoạt động về nền kinh tế xanh được coi như mũi nhọn của ngành, tính từ sản xuất nhiên liệu sinh học tới việc xây dựng các ngôi nhà sinh thái không có tác động.

Các công ty trong lĩnh vực đẩy mạnh một loạt các sự kiện với mục đích làm cho công chúng hiểu rõ những lợi ích thiết thực cho hệ sinh thái của chúng ta.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình ĐỔI MỚI ĐỂ BỀN VỮNG

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm