Chủ đề NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI / Lộ trình:

Công nghệ nano

Việc phát triển công nghệ ở phía Đông Bắc được trao cho các đối quan hệ mạnh mẽ giữa các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu với các công ty địa phương quan tâm tới đầu tư công nghệ nano. Để biết thêm nữa...

Từ đó sinh ra một khu vực thực sự với mạng lưới các phòng thí nghiệm có sự tham gia của Nhà nước lẫn tư nhân, giữa các trường Đại học, Tổ chức nghiên cứu và các công ty công nghệ cao quốc gia và đa quốc gia.

Việc tham gia vào các sự kiện nhằm giới thiệu thế giới công nghệ cao sẽ làm bạn sống trong tương lai.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình CÔNG NGHỆ NANO

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm