Chủ đề NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI / Lộ trình:

Nguyên liệu và Công nghệ mới

Nghiên cứu về nguyên vật liệu là vấn đề căn bản để sản xuất bất kỳ sản phẩm nào. Chính vì vậy theo định hướng của vùng là trang bị các trung tâm nghiên cứu vật liệu mới và công nghệ mới để áp dụng, sử dụng vào các quy trình sản xuất. Để biết thêm nữa...

Sự đa dạng trong sản xuất đã tạo ra nhiều giải pháp khác nhau với khả năng cho phép truy cập vào các sự kiện được đánh dấu một cách mạnh mẽ nhất.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình NGUYÊN LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ MỚI

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm