Chủ đề NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI / Lộ trình:

Viện nghiên cứu

Các Viện nghiên cứu đóng góp một cách tích cực vào sự phát triển cơ cấu kinh tế của vùng. Để biết thêm nữa...

Từ công nghệ nano tới nghiên cứu ứng dụng vào hóa học cơ bản cho nghề trồng nho, tới các Trung tâm Nghiên cứu trường đại học, tất cả các lộ trình này kết nối với nhau và trong đó có thể tìm hiểu rõ cả mức độ chất lượng.

Các sự kiện điễn ra nhằm để chia sẻ các phương pháp làm việc và thực hành tốt do các nhà nghiên cứu làm việc trong các viện nghiên cứu này đưa ra.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình VIỆN NGHIÊN CỨU

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm