Chủ đề NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI / Lộ trình:

Vườn ươm start-up

Rất nhiều các vườn ươm start-up đã có mặt trên lãnh thổ Venezia, điều này chính là do yêu cầu ngày càng khẩn thiết đáp lại những thay đổi nhanh chóng về kinh tế và xã hội trong thiên niên kỷ thứ ba. Để biết thêm nữa...

Có nhiều phương pháp khác nhau về vườn ươm: trước khi trở thành các vườn ươm doanh nghiệp đều chỉ là các ý tưởng, vì vậy những sự kiện trong lộ trình này có cách thức khác với thông lệ và đặc biệt nguyên bản.

Ngoài ra bạn có thể tham gia vào các cuộc gặp gỡ để tăng cường hợp tác và quan hệ.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình VƯỜN ƯƠM START-UP

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm