Đề tài:

Nuôi dưỡng

Thực phẩm: vai trò, giá trị, quá trình và các dạng thực phẩm. Từ ngành công nghiệp nông phẩm, nông nghiệp, chăn nuôi, ẩm thực rượu vang, thực phẩm an toàn và chất lượng cho tới bánh mỳ, mỳ các loại và bánh ngọt truyền thống.

Khám phá các sự kiện trong đề tài NUÔI DƯỠNG

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm