Chủ đề NÔNG NGHIỆP / Lộ trình:

Thiết bị đóng gói và bán hàng

Việc đóng gói bao bì và tiếp thị bán hàng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong những năm qua. Để biết thêm nữa...

Việc chuẩn bị, trình bày và đóng gói sản phẩm một cách có hiệu quả theo quan điểm thương mại làm cho sản phẩm hấp dẫn hơn trở thành mục tiêu ngày càng quan trọng và thiết yếu của nền nông nghiệp hiện đại.

Việc kinh doanh sản phẩm đã đạt những hiệu quả tốt nhất trong thời gian qua: nhiều sản phẩm của vùng Venezia đã có mặt tại nhiều nước châu Âu và ngoài châu Âu.

Tại đây bạn sẽ tìm thấy các sự kiện, triển lãm, trưng bày, chuyến tham quan tại các doanh nghiệp tốt nhất về lĩnh vực cụ thể và thiết yếu này trong nông nghiệp.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI VÀ BÁN HÀNG

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm