Chủ đề BÁNH MỲ, MỲ Ý VÀ ĐỒ NGỌT / Lộ trình:

Trang thiết bị cho sản xuất, đóng gói và thương mại hóa

Hãy tra cứu những sự kiện do các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị đóng gói tổ chức vào dịp Triển lãm Toàn cầu 2015. Để biết thêm nữa...

Những khía cạnh liên quan tới việc giới thiệu sản phẩm và việc thương mại hóa sản phẩm ngày càng đóng vai trò đáng kể trong bán hàng và phân phối sản phẩm, ví dụ bánh mỳ, mỳ ống và bánh ngọt.

Theo đó có vô số các công ty, tổ chức, cơ sở quy mô lớn, vừa và nhỏ tham gia vào những hoạt động này.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình TRANG THIẾT BỊ CHO SẢN XUẤT, ĐÓNG GÓI VÀ THƯƠNG MẠI HÓA

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm