Chủ đề CÁ / Lộ trình:

Trang thiết bị cho đóng gói và kinh doanh

Các công ty trong vùng Venezia sẽ mở rộng cánh cửa nhân dịp EXPO 2015, đây sẽ là cơ hội để gặp gỡ các doanh nghiệp đang nghiên cứu cẩn thận sự cần thiết của công nghiệp và đang phát triển những công nghệ bảo tồn sáng tạo. Để biết thêm nữa...

Đóng gói sản phẩm thủy sản là một trong những khâu quan trọng nhất, các thiết bị cho quá trình này phải có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn, duy trì đặc tính của sản phẩm và cho phép thời gian bảo quản lâu hơn.

Nhờ có sự hiểu biết vững chắc, các công ty có mặt trong vùng đang thiết kế, xây dựng và kinh doanh các loại máy đóng gói có chất lượng và hiệu quả, nhằm bảo quản chất lượng sản phẩm, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình TRANG THIẾT BỊ CHO ĐÓNG GÓI VÀ KINH DOANH

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm