Chủ đề CÁ / Lộ trình:

Nuôi trồng hải sản

Cá hồi vân, cá hồi, cá rô, cá chép, cá tầm chỉ là một vài trong số các loài cá được nuôi trong trên địa bàn. Nuôi trồng thủy sản trên lãnh thổ Venezia là một nghệ thuật lâu đời, tất cả các hoạt động của các trung tâm đều nhằm mục đích nâng cao giá trị vốn có và cải thiện đời sống các loài cá, động vật thân mềm và các loài giáp xác. Để biết thêm nữa...

Trên thực tế một con cá được duy trì tốt, phát triển tốt và khỏe mạnh sẽ đảm bảm an toàn nhiều hơn theo quan điểm vệ sinh y tế. Trong quá trình diễn ra EXPO 2015 bạn có thể tham gia vào các sự kiện do các trung tâm nuôi cá khởi xướng.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình NUÔI TRỒNG HẢI SẢN

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm