Chủ đề

CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

Chủ đề này sẽ trả lời một loạt các câu hỏi liên quan tới chất lượng thực phẩm và đồ uống, thông qua các sự kiện kết nối theo chủ đề của Expo 2015. Để biết thêm nữa...

Trong lĩnh vực này có ba loại nhãn hiệu chất lượng để nhận diện và bảo vệ sản phẩm với các đặc tính chất lượng nhất định: chứng chỉ bảo hộ nguồn gốc (DOP) hay chứng chỉ bảo hộ vị trí địa lý (IGP) khi sản phẩm được chứng minh có sự liên hệ giữa chất lượng và đặc tính hoặc uy tín với nguồn gốc địa lý của chúng. Chứng chỉ đảm bảo đặc sản truyền thống (STG) dành cho sản phẩm được làm từ nguyên liệu, thành phần sử dụng truyền thống hoặc từ phương pháp sản xuất, chế biến truyền thống. Cuối cùng là nhãn mác thực phẩm sinh học bio, nhằm phân biệt sản phẩm/thực phẩm có nguồn gốc sinh học bio.

Tương tự đối với đồ uống, rượu vang có các chứng chỉ bảo hộ nguồn gốc (DOP) hay chỉ định bảo hộ vị trí địa lý (IGP). Rượu vang DOP được phân loại thành: loại có nguồn gốc xuất xứ được kiểm định và bảo đảm (DOCG) e loại có nguồn gốc được kiểm định (DOC). Rượu vang IGP bao gồm cả các loại có chỉ định vị trí địa lý tiêu biểu (IGT). Người ta chứng nhận cả những quá trình liên quan tới công nghiệp chế biến và phân phối sản phẩm, từ khâu lưu trữ, vận chuyển cho tới bán lẻ. Các quá trình này nhằm đảm bảo thực phẩm khỏi tác động tiêu cực và tránh hàng giả.

Trong chủ đề này, bạn có thể tìm thấy các câu trả lời cho nhiều câu hỏi và sự tò mò của bạn bằng cách tiếp cận vào thế giới thực phẩm theo cách mới và độc nhất, là cơ hội để bạn trải nghiệm bên trong các đề tài của Expo 2015.

Chọn một Lộ trình liên quan tới chủ đề CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

Lộ trình
Nhãn hiệu DOC và IGT trong vảo vệ sản phẩm đặc trưng
Lộ trình này cho phép bạn đăng ký vào một loạt các sự kiện độc nhất về các nhãn mác bảo hộ các sản phẩm địa phương, diễn ra trong thời gian Triển lãm toàn cầu 2015.

Tiếp tục...
Lộ trình
Chứng chỉ chất lượng
Lộ trình này cho phép bạn tiếp cận vào một loạt các sự kiện được tổ chức theo chủ đề liên quan tới chứng chỉ thực phẩm và nhiều cơ hội đồng hành cùng Expo 2015.

Tiếp tục...
Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm