Chủ đề CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG / Lộ trình:

Chứng chỉ chất lượng

Lộ trình này cho phép bạn tiếp cận vào một loạt các sự kiện được tổ chức theo chủ đề liên quan tới chứng chỉ thực phẩm và nhiều cơ hội đồng hành cùng Expo 2015. Để biết thêm nữa...

Mỗi chứng nhận là một sự công nhận của tổ chức bên thứ ba (cơ quan thanh tra có thẩm quyền) có nhiệm vụ thẩm định rằng một sản phẩm nào đó phù hợp với các tiêu chí đề ra.

Họ đánh giá trước hết là chất lượng của sản phẩm, quá trình sản xuất và cả các quá trình liên quan tới công nghệ chế biến và phân phối sản phẩm: từ khâu lưu trữ, vận chuyển cho tới bán lẻ. Việc chứng nhận này nhằm đảm bảo thực phẩm khỏi tác động tiêu cực và tránh âm mưu hàng giả.

Sở hữu một hệ thống chứng chỉ được công nhận và hiệu quả chính là công cụ để chinh phục lòng tin và sự đồng thuận của cả thế giới.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm