Chủ đề THỊT / Lộ trình:

Chăn nuôi và Đồng cỏ

Chăn nuôi chính là đại diện tiêu biểu cho các khía cạnh khác nhau của cách mạng nông nghiệp trong vùng Venezia. Để biết thêm nữa...

Tôn trọng môi trường và công nghệ là từ khóa của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Trên thực tế các sự kiện được đề xuất sẽ thể hiện một cách đơn giản nhất sự phức tạp của ngành chăn nuôi: từ các chế độ dinh dưỡng cho gia súc tới sự chú ý về sức khỏe của chúng. Hãy cùng khám phá các sự kiện được tổ chức liên quan tới ngành này vào dịp Expo 2015.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình CHĂN NUÔI VÀ ĐỒNG CỎ

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm