Chủ đề THỊT / Lộ trình:

Trang thiết bị và công nghệ xử lý chất thải hữu cơ

Nhờ vào phát triển công nghệ và sự nhạy cảm với môi trường, lãnh thổ Venezia trong những năm gần đây đã thể hiện một cách đặc biệt tích cực trong lĩnh vực sản xuất năng lượng từ chất thải hữu cơ. Để biết thêm nữa...

Chính vì vậy, các sự kiện độc quyền trong khuôn khổ Expo 2015 sẽ cho phép bạn thẩm định chặt chẽ tình trạng hiện tại của các hoạt động này.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm