Chủ đề THỊT / Lộ trình:

Trang thiết bị cho sản xuất, đóng gói và bán hàng

Lãnh thổ Venezia đặc biệt giàu có về các công ty hoạt động trong thiết kế tới xây dựng các trang thiết bị cần thiết và về chế biến thịt. Để biết thêm nữa...

Những sự kiện do các công ty này đề xuất sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về hệ thống sản xuất đặc biệt hiệu quả và có chiến lược đối với lĩnh vực quan trọng này trong ngành thịt. Hãy khám phá các sự kiện vào dịp Triển lãm Toàn cầu 2015.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình TRANG THIẾT BỊ CHO SẢN XUẤT, ĐÓNG GÓI VÀ BÁN HÀNG

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm