Chủ đề THỊT / Lộ trình:

Thức ăn cho động vật

Chế độ dinh dưỡng cho động vật cung cấp thịt chính là cơ sở quyết định chất lượng các sản phẩm thịt của lãnh thổ Venezia. Để biết thêm nữa...

Với thiết kế đồng hành cùng Triển lãm Toàn cầu 2015, lộ trình đưa ra sẽ dẫn bạn tới thăm các công ty nơi tổ chức nhiều sự kiện cụ thể liên quan tới chủ đề thức ăn chăn nuôi, vừa ở khía cạnh thực phẩm lẫn trình độ công nghệ công nghiệp.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình THỨC ĂN CHO ĐỘNG VẬT

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm