Chủ đề NGHỆ THUẬT / Lộ trình:

Bảo tàng Doanh nghiệp

Trong thời gian diễn ra Triển lãm Toàn cầu, toàn bộ dây chuyền sản xuất vùng Veneto sẽ cho bạn cơ hội duy nhất truy cập vào các bảo tàng doanh nghiệp. Để biết thêm nữa...

Bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với di sản vô cùng phong phú này bao gồm các bằng chứng về nền văn minh công nghiệp, liên quan tới tất cả các giai đoạn lịch sử phát triển được chiết ra từ truyền thống gia đình và cuộc sống hàng ngày, bằng chứng về lao động thủ công với nhiều thành tựu của công nghiệp hiện đại.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình BẢO TÀNG DOANH NGHIỆP

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm