Chủ đề NGHỆ THUẬT / Lộ trình:

Di tích và villa lịch sử

Thông qua những sáng kiến duy nhất tại Triển lãm Toàn cầu, lộ trình này sẽ kết nối bạn với vô số các tác phẩm nghệ thuật nguyên bản, không phải những tác phẩm hay đem ra triển lãm trước công chúng mà được tạo ra từ ban đầu cho việc sử dụng các nhân và không chính thức, ví dụ như các villa lịch sử. Để biết thêm nữa...

Bạn có thể khám phá một số lượng lớn các công trình, di tích trên khắp lãnh thổ diễn tả lại các trận đánh nổi tiếng, là lăng tẩm của hai cuộc chiến tranh thế giới, một phần cuộc sống hàng ngày trở thành minh chứng hiển nhiên cho quá khứ một thời.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình DI TÍCH VÀ VILLA LỊCH SỬ

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm