Chủ đề

LAO ĐỘNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

Chủ đề này cho phép bạn truy cập vào một loạt các lộ trình được thiết kế phù hợp với các đề tài của Expo 2015, liên quan tới việc làm và nguồn nhân lực: từ quyền lợi của người lao động và các công đoàn tới đào tạo và hệ thống quản lý an ninh, từ nguyên vật liệu cho an toàn lao động tới các chứng chỉ doanh nghiệp, từ các trung tâm việc làm tới công ty tuyển dụng lao động. Để biết thêm nữa...

Mỗi một người lao động trong dây chuyền sản xuất vùng Veneto đều tuân theo các quy định chung của Liên minh châu Âu và được hưởng nhiều quyền lợi về sức khỏe và an toàn lao động, cơ hội bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ, được bảo vệ trước mọi hình thức phân biệt đối xử.

Trong môi trường này, một vai trò cơ bản do các công đoàn nắm giữ, công đoàn được coi là “các tổ chức không được công nhận của người lao động, được thành lập với mục đích bảo vệ quyền lợi lao động của những hội viên”. Hoạt động của công đoàn thể hiện ở nhiều cấp độ khách nhau, từ công ty, huyện, tới cấp vùng và quốc gia, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho các thành viên của mình.

Lãnh thổ luôn khuyến khích việc cải thiện sức khỏe và vấn đề an toàn trong mọi lĩnh vực hoạt động, cả công cộng và tư nhân, trong khuôn khổ pháp luật. Ngoài ra nơi đây đang hướng đến việc hoàn thiện điều kiện cuộc sống và lao động thông qua tuyên truyền thông tin một cách rộng rãi qua tư vấn và đào tạo.

Nói tới an toàn lao động là nói tới con người chứ không phải hành chính quan liêu, và quyền lợi về sức khỏe là một nguyên lý cơ bản. Một thế giới công bằng, phức hợp và rất quan trọng này sẽ mở rộng cánh của đón những người lao động, các doanh nhân nhay chỉ đơn giản là tò mò tìm hiểu thông qua nhiều sự kiện sáng kiến song hành với Triển lãm Toàn cầu 2015.

Chọn một Lộ trình liên quan tới chủ đề LAO ĐỘNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

Lộ trình
Đào tạo và hệ thống quản lý an ninh
Quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc là một phần cơ bản trong tiến trình chung của công ty. Theo đó kết quả thiết yếu là tư vấn và đào tạo do các công ty chuyên ngành cung cấp, cụ thể hơn là thông qua hệ thống quản lý an toàn. Hệ thống này kết hợp các mục tiêu và chính sách về sức khỏe và an toàn trong thiết kế và quản lý quy trình lao động và trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ.

Tiếp tục...
Lộ trình
Vật liệu cho an toàn lao động tại nơi làm việc
Hãy khám phá những cơ hội khác nhau và các sự kiện độc quyền lấy cảm hứng từ các đề tài của Expo 2015 trong vấn về vật liệu cho an toàn lao động. Công tác phòng chống tai nạn trên thực tế đóng vai trò quan trọng tại nơi làm việc, không chỉ cho những công việc có độ rủi ro cao mà cho tất cả một loạt các công việc và hoạt động khác.

Tiếp tục...
Lộ trình
Chứng nhận công ty
Trong lộ trình này bạn sẽ thấy một loạt các sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Toàn cầu 2015 xung quanh vấn đề về Chứng nhận Công ty.

Tiếp tục...
Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm