Chủ đề LAO ĐỘNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC / Lộ trình:

Chứng nhận công ty

Trong lộ trình này bạn sẽ thấy một loạt các sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Toàn cầu 2015 xung quanh vấn đề về Chứng nhận Công ty. Để biết thêm nữa...

Các chứng nhận Công ty, có thể là về Chất lượng, Môi trường hoặc An toàn và Sức khỏe người lao động vốn có, là minh chứng khách quan rằng doanh nghiệp với hoạt động của mình được công nhận về chất lượng và sự độc đáo, dựa trên các tiêu chuẩn tham chiếu ở cấp quốc tế.

Mỗi một quy trình để đạt Chứng chỉ bao gồm giai đoạn lập kế hoạch, thông thường được hoạch định bởi một chuyên gia chất lượng và tiếp theo là kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý một cách chính xác, được thực hiện bởi một Ban Thanh tra.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình CHỨNG NHẬN CÔNG TY

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm